Logo Đúc Anh Minh - Đúc Thủy Nguyên

CÔNG TY TNHH ANH MINH

✦ Địa chỉ: Khu CN SHINEC, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng

✦ Điện thoại: 0313 645 338

✦ Hotline: 0936 906 626

✦ Email:ducanhminhtnhp@gmail.com – ✦ Website: http://ducanhminh.com

✦ Facebook: FB.Com/DucGangAnhMinh

YÊU CẦU TƯ VẤN & BÁO GIÁ